eNPS mätningar - ger det effekt?

Dela :

Vad betyder eNPS och hur optimerar ni er mätning? eNPS synliggör inte era styrkor och utmaningar utan ger er egentligen bara en förståelse för organisationens attraktionskraft. Vi menar på att det bästa är när ni sätter eNPS i relation till andra nyckeltal såsom hälsa och medarbetarengagemang. Tänk om och börja mäta eNPS på ett nytt sätt med Wellbefy!

Vad påverkar eNPS?  

eNPS hjälper er egentligen inte att lösa era utmaningar eller synliggöra era styrkor. Vilket man bör ta hänsyn till. Tipset är att tänka längre. Vad är det som påverkar eNPS? Med andra ord, vad är det som skapar engagerade medarbetare som känner stark arbetsglädje och mening? (Eftersom att det är just dessa medarbetare som kommer att rekommendera sin arbetsgivare till sina vänner och bekanta).

Att våga fokusera på vad:et är helt enkelt nyckeln. Att faktiskt mäta medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats och hur de mår i förhållande till arbetsmiljö, kollegor och ledare tillsammans med eNPS-frågan. Det säger sig självt, om vi kan skapa förutsättningar för ett högre välmående och trivsel på arbetsplatsen så kommer medarbetare med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra, men även sprida “good word of mouth”.

Vad är eNPS?

eNPS står för Employee Net Promoter Score, och visar till viken grad medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta. eNPS ger med andra ord en bild över hur högt ambassadörskap det finns bland medarbetarna. Vilket i sin tur kan ge en indikation om hur organisationens attraktionskraft är till nya medarbetare.Ett nyckeltal som värderas högt i de flesta organisationers medarbetarundersökningar och pulsmätningar. Nyckeltalet är enkelt att följa över tid och kan ställas i parallell till andra nyckeltal som exempelvis cNPS, Customer Net Promoter Score (Kundlojalitet, eller NKI i svenska sammanhang). Skillnaden mellan eNPS och NMI (Nöjd medarbetarindex) är att det sistnämnda istället bygger på flera olika frågor och syftar på medarbetarens nöjdhet av arbetsplatsen.

Hur räknar man ut eNPS?

eNPS är baserad på en fråga:

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?"

Svaret är graderat på en skala mellan 0-10. Som visar hur många medarbetare som är kritiska respektive ambassadörer.

Svar 0-6: "Kritiker"Svar 7-8 "Passiv" (denna grupp räknas bort i beräkningen)

Svar 9-10 "Ambassadör"Svaret redovisas mellan -100% (sämsta) till 100% (bästa). Beräkningen av eNPS= antal ambassadörer (%) - antal kritiker (%)

Syftet med eNPS

Syftet med eNPS är att få en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom frågan är så bred förmår den fånga upp det allra mesta som påverkar en medarbetare. Det går även relativt enkelt att mäta det ofta. Företaget får bra information som kan användas i Employer Branding arbetet.

Det som man behöver ta hänsyn till är att eNPS inte ger tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar. Vilket innebär att frågan i sig behöver en del kompletterande frågor för att ge en djupare förståelse av eNPS resultatet. Men framförallt för att förstå nästa steg kring vilka åtgärder som bör tas.

eNPS enligt Wellbefy

Vill du vara med i skapandet av en mer hållbar organisation? Få en högre frisknärvaro och gladare medarbetare? Wellbefy mäter medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Allt från ledarskap, engagemang, stress och personlig utveckling. Det blir en unik holistisk överblick över medarbetarens upplevda tillvaro. En överblick som ger er möjligheten att gå in med de rätta punktinsatserna på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Självklart mäter vi även eNPS men tillsammans med annan data gör vi eNPS mer greppbart.