Hur ofta ska en riskbedömning av arbetsmiljö ske?

Dela :

En undersökning och riskbedömning över arbetsmiljö ska som minst göras en gång per år. Det ska även ske i samband med förändringar i verksamheten. Exempelvis förändringar som berör personal, arbetsmetod eller arbetstid, om- eller nybyggnationer och när nya arbetsutrustning införskaffas.

Hur sker en riskbedömning av arbetsmiljö?

Arbetsgivaren är ansvarig för alla risker i verksamheten. Att riskerna undersöks, bedöms och åtgärdas. Arbetsmiljöarbetet ska göras systematiskt och planerat (AFS:2001:1). I en riskbedömning bedöms hur allvarlig risken är. Vilket innebär att du ska väga in sannolikheten att ohälsa eller olycksfall uppstår med konsekvenserna om något skulle hända. Läs mer om systematisk arbetsmiljöarbete här.

Testat våra digitala checklistor som kan användas i riskbedömningsarbetet?

Med våra digitala checklistor för uppföljning och riskbedömning blir sam-arbetet enklare och effektivare. Alla checklistor finns klara och skräddarsydda efter varje enskild bransch. Allt samlat på ett ställe.

1) Skräddarsydda checklistor för branschen.
2) Ändra checklistor efter behov.
3) Använd mobil eller surfplatta. Följ er process och hur mycket ni har kvar.
4) Få allsamlat på ett ställe.
5) Automatisk påminnelse när det är tid för ny uppföljning.
6) Bjud in skyddsombud.
7) Skapa olika projekt.

Vi kan även erbjuda systematiska kartläggningar över  hur medarbetarna mår fysiskt och psykosocialt på arbetsplatsen helt anonymt. Få in värdefull feedback från era medarbetare och skapa åtgärdsplan vid behov direkt i verktyget. Använd färdiga frågebatteri byggt på vetenskap eller skapa egna frågor. Frekvensen av er medarbetarundersökning väljer ni själva och vi finns till hands hela vägen.