Kultur som en medveten strategi!? Största insikterna från Competensdagen 2020

Dela :

I fredags var det äntligen dags för Competensdagen! Vi på Wellbefy tycker att Competensum, arrangörerna bakom dagen, är ett grymt gäng och det är alltid roligt att se hur de lyckas att leverera en dag med mycket inspiration och passion. Detta år var temat ”Kultur som medveten strategi – HR som möjliggörare för affären”. Något som kom fram på ett tydligt sätt under hela förmiddagen.

Det var många inspirerande talare på plats, och det kom upp en hel del intressanta tankar. Vi summerar det vi tar med oss! 

Linda Hammarstrand, Company Culture Advisor pratade om hur goda vanor är det som får individen, gruppen och organisationen att växa. Goda vanor är vanor som ger oss seratonin och dopamin, alltså glädje, energi och ett större välmående. Vad som blir viktigt att komma ihåg i detta är att vi alla kan se till att skapa bättre vanor. Det börjar med hur vi går upp på morgonen och hur vi ser på oss själva till hur vi pratar med andra människor. Skapa en kultur där vi, som norrmännen säger framsnackar varandra. Linda kallar det för The chain of passion.  Här servar alla, och alla har ett värde på sin sträcka - rätt sträcka genom att i flödet av arbetsuppgifter se när vi kan rekommendera en medarbetare som kan ta över "stafettpinnen". Vi blir service-minded och det skapar ett värde och känsla av meningsfullhet hos medarbetaren som får ta emot stafettpinnen.

Det börjar med hur vi går upp på morgonen och hur vi ser på oss själva till hur vi pratar med andra människor.
Linda Hammarstrand på scenen! Hela dagen livestreamades för att följa rådande restriktioner!

Peter Greberg och Edit Eriksson från Prisjakt, förra årets vinnare av competenspriset, pratade om hur företaget investerat i kulturen och hur de på så vis har kunnat hantera motgångar på ett bättre sätt. Nyckelingredienserna  som vi tog med oss för en bättre kultur är tre. Ett, kulturen sitter inte i väggarna det sitter i människorna, det ska alltså inte vara på HR, det ska vara på alla att skapa en god kultur tillsammans! Två, att jobba smartare och inte mer. Att ha ett bra Work-Life-Balance, ta aktiva pauser och kanske i slutänden jobba några timmar färre leder till en större produktivitet då medarbetarna mår bra. Tre, vikten av att göra pulsmätningar - det tyckte vi såklart var lite extra roligt att höra! Något som blir viktigt för att ständigt kunna följa förändringar och trender i medarbetares upplevelse av arbetet och kunna göra rätt insatser.

...att ständigt kunna följa förändringar och trender i medarbetares upplevelse av arbetet och kunna göra rätt insatser.

Per Joehns från Knowit HRM pratade om vad HR kan lära sig från Silicon Valley, men faktiskt också vad Silicon Valley kan lära sig av oss Skandinavier! Han har sett en trend mot att allt fler där anammat Work-Life-Balance och ser hur att varva ner och leva gott i längden är ett mer hållbart recept! Från Silicon Valley och Per kan vi framförallt lära oss om HR-tech. Per menar att HR ska inte vara tekniken, men vi måste förstå den. Med det sagt, menar han att vi måste börja från en nollpunkt utan teknik och se vad vi har för behov för att sen använda tekniken som ett verktyg eller komponent i arbetet. 

Per Joehns med Ann-Sofi Aru, CEO och ägare av Competensum

Sofia Brax, HR och hållbarhet, pratade om utmaningen med och upptäckten av att många inte har känt sig värdefulla och sedda när de jobbar hemifrån. Många har börjat ifrågasätta vad företaget ger för nytta och värde, men också sin egen personliga resa och om det en gör känns värdefullt. Hon har tagit ett ansvar i detta och har tagit fram en guide för att hjälpa företag. Här ger hon rekommendationen att visualisera framtiden för att se om medarbetaren känner att hen sitter på samma tåg som företaget. 

Bra dag fylld med energi men vi saknade orden hälsa och välmående! 

Eva Marminge, nyckelpersonen bakom denna dag! 

Som ni kan läsa så tog vi med oss en massor av energi och tips! Om det var något som var till lite av en besvikelse så var det faktumet att engagemang fortfarande har en så framträdande plats i  HR-forum. När frågan: Vad är HR:s viktigaste uppgift? ställdes så var det mest framträdande svaret just engagemang. Skapa förutsättningar, stöd, kultur och hälsa var också något som många lyfte, men inte lika starkt. Det borde istället för engagemang pratas ännu mer om hälsa och välmående och hur det är det som är grunden till engagemang. Välmående var absolut på agendan och kommer fram tydligt i de flesta talarnas prat, men det borde komma fram ännu tydligare!