Wellbefy tar in kapital för att utmana och digitalisera företagshälsan!

Dela :

Vi har glädjen att meddela att vi nu kan satsa på en ny och tydligare riktning. Detta med stöd och kapital från Ann-Sofi Aru grundare av Competensum, Jonas Bonde grundare av Prisjakt och Martin Mazur grundare av 1337, men även Loop Capital och I Love Lund med flera. Målet med investeringen är att ta steget mot vårt större syfte: att utmana och digitalisera företagshälsan! Varför behöver företagshälsan utmanas och digitaliseras då? Det ska vi berätta i detta inlägg.

Vår vision: att skapa de friskaste arbetsplatserna i Norden

Bara i Sverige sjukskrivs 700 000 människor om året. Något som kostar samhället, individen och arbetsplatsen otroligt mycket. Detta vill vi förändra! Vi vet, hälsa är komplext, men det finns otroliga förutsättningar för en organisation att stärka medarbetarnas hälsa. Förutom värdet för medarbetare blir ni en attraktiv arbetsgivare plus fördelaktiga ekonomiska effekter. Problemet idag, som vi ser, är att majoriteten av alla organisationer arbetar i silos när det kommer till hälsa och välmående på arbetsplatsen. Vilket gör arbetet ineffektivt. Det blir svårt att arbeta smart och proaktivt. Detta vill vi ändra på.  

Målet: en tillgänglig & datadriven företagshälsa

Vårt mål är att bli en mer tillgänglig, datadriven och digital företagshälsa med en touch av det mänskliga. En företagshälsa som fokuserar på att stärka och identifiera frisknärvaro. Så att medarbetare och organisation kan få rätt stöd i rätt tid för att skapa hälsofrämjande förändring. Digitalt men också av experter vid behov. För att vi ska kunna nå vårt mål så behöver vi utmana dagens förståelse och användning av företagshälsa samtidigt som vi bygger en fantastiskt plattform som ger rätt stöd i rätt tid. Rätt stöd till HR/VD, Ledare och Medarbetare. 

En företagshälsa som fokuserar på att stärka och identifiera frisknärvaro. Så att medarbetare och organisation kan få rätt stöd i rätt tid för att skapa hälsofrämjande förändring. Digitalt men också av experter vid behov.

Vad vi vill Wellbefy ska ge nu och i framtiden till våra användare: 

En plattform…

  •  Som stärker och identifierar frisknärvaron.
  • Ger medarbetare och organisation rätt stöd i rätt tid för att skapa hälsofrämjande förändring. Digitalt men också av experter vid behov.
  • Skapar empowerment för medarbetarna att driva sin hälsoutveckling framåt. Baserat på sina behov.
  • Ger ett strategisk stöd till HR/VD och operativt stöd till ledarna för bäst förändring.
  • Föra samman värdefulla nyckeltal inom hälsa med ekonomiska nyckeltal.
  • Förenkla all administration sett till hälsofrämjande insatser och rehab på arbetsplatsen.

Tack för att du läste! Hoppas du vill följa med oss och ta del av vår resa 💚