Nyhet - hälsoundersökningar, experthjälp och micro-learning i Wellbefy app!

Dela :

Vi är stolta över att nu kunna erbjuda en helt ny digital hälsoundersökning företag, samt nya verktyg för varje medarbetare att stärka och utveckla sin hälsa och välmående! Vår ambition är att Wellbefy ska skapa ett starkt empowerment kring hälsa & påverkan på arbetsmiljön för medarbetare. Samtidigt som HR får en unik överblick över orsakerna bakom ohälsa och hälsa hos er.

De största uppdateringarna summerade: 

🎉Nu kan ni genomföra digitala hälsoundersökningar med oss!
🎉Medarbetare kan boka expertstöd direkt i appen!
🎉Medarbetare har tillgång till ett stort bibliotek med mikroartiklar!
🎉Två nya index - personlig hälsa och arbetsmiljö! 

🎉 Ny digital hälsoundersökning

Tillsammans med psykologer och olika hälsoexperter har vi tagit fram nya frågor inom området som berör Personlig hälsa. Syftet med frågorna är att kunna erbjuda en hälsoundersökning som kan hjälpa våra kunder att stärka frisknärvaron genom att se till helheten samtidigt som vi vill hjälpa er att nå medarbetarna på områden som många gånger annars är svåra att nå.

Hälsoundersökningen kan ersätta eller komplettera en medicinsk hälsoundersökning. Det beror lite på vad syftet med att erbjuda en undersökning är. Med vår digitala hälsoundersökning får medarbetare rätt stöd till att utveckla eller stärka sin personliga hälsa och livsstill via våra artiklar och expertstöd. Då frågorna kan skickas ut så ofta som månadsvis så är det lätt att följa upp på resultat. Vill ni ha en fördjupad undersökning på det fysiska välmåendet så kan vi, i samarbete med Medicheck, erbjuda bokning av medicinska hälsoundersökningar. Dessa kan medarbetare boka direkt i vår app.

De nya frågeområdena som kommer ingå: 

🟢 Sinnesro
🟢 Självkänsla
🟢 Smärta
🟢 Sömn
🟢 Kost
🟢 Motion
🟢 Sociala relationer
🟢 Beroende

🎉 Frågor kring arbetsmiljö & personlig hälsa i samma plattform

Som ni vet är arbetsmiljö och hälsa komplext. Anledningarna till en stark frisknärvaro är många. Vi är stolta över att kunna fortsätta att erbjuda våra tidigare frågor kopplat till arbetsmiljö, engagemang och utveckling. Som nu kommer bilda ett nytt index: Arbetsmiljö. Detta index tillsammans med det andra nya indexet Personlig hälsa (nämnt ovan) gör att ni kan se och dra helt nya samband mellan upplevelse av personlig hälsa och arbetsmiljö. Förstå om anledningarna till ohälsa och hälsa hos er är mer kopplat till privatliv eller arbetsliv på en övergripande organisationsnivå som HR. Samtidigt som varje individ kan se sambanden i sin personliga data.

🎉 Bibliotek med mikroartiklar som även rekommenderas efter resultat

Varje medarbetare får artiklar rekommenderade efter individuellt resultat i Wellbefy. Artiklarna täcker alla frågeområden och är fyllda med alla tips medarbetare behöver för att skapa mer glädje, energi, produktivitet och välmående. I arbetsliv och privat. Medarbetare har även tillgång till ett bibliotek med samtliga artiklar. Vår ambition är att artiklarna ska skapa ett ökat stöd till utveckling hos varje medarbetare.

🎉 Möjlighet för medarbetare att boka expertstöd

Medarbetare har möjlighet att boka expertstöd inom område där utmaning finns. Godkänns anonymt av dig som är administratör. Expertstödet förmedlas via vårt partner-nätverk! Vi erbjuder allt från organisationspsykologer till fysioterapeuter!