Smart employer branding (Wellbefy guide)

Dela :

Bli bäst på Employer Branding - skapa en attraktiv organisation där medarbetarna vill stanna och utvecklas!

Smart Employer Branding = Talent Management

Nyckeln till framgång med Employer Branding är att ha en Talent Management strategi. En strategi som innefattar fyra delar; attrahera, behålla, utveckla och avsluta anställda. Är en organisation bra på att behålla och utveckla sin personal så brukar attraktionen många gånger ske per automatik. Trivs medarbetare så sprider de mer än gärna det till sin omgivning. Så underskatta aldrig “word of mouth”.

Bra insatser för ett starkt Employer Branding

Behåll och utveckla

 • Skapa medvetenhet kring hälsan och välmåendet bland medarbetarna. De viktigaste nyckeltalen enligt oss: Engagemang, Personlig Utveckling, Mål- och Rollförståelse, Sociala Relationer och Empowerment.
 • Skapa en kultur där ni värnar om god attityd, skapande och tillit.
 • Se till att ha välkomnande, varma och välplanerade onboarding-processer.

Attrahera

 • Skapa en tydlig bild för vad den nya rollen innebär och se till att den matchar med arbetsannonsen.
 • Se till att ha en dialog kring förväntningar vid rekryteringen - era och den arbetssökandes. Se till att förväntningarna följs upp vid senare tillfällen. Se till att ha en dialog kring förväntningar vid rekryteringen - era och den arbetssökandes. Se till att förväntningarna följs upp vid senare tillfällen.
 • Var stolta över er företagskultur och se till att den sprids med energi genom era olika kanaler.
 • Word of mouth är den bästa attraktionen. När medarbetare själva trivs väldigt bra och vill sprida hur bra sin arbetsgivare är. Enkelt sätt att följa upp den interna attraktionen är genom hur medarbetarna mår, trivs och upplever sin möjlighet till utveckling. Det kan göras genom pulsmätningar/medarbetarundersökning.

Avsluta

 • Att avsluta personal är många gånger organisationer avvaktande med. Men något som behövs i vissa situationer. Det kan vara kopplat till en förändringsresa eller i det vardagliga att en medarbetare inte passar längre eller sprider gift i organisationen.
 • Var tydlig och skapa dialog med medarbetaren som det handlar om. Handlar det om motstridigheter i en förändringsresa kan det vara värdefullt att lyfta ett val. Vill du vara med resan som vi ska göra?
 • Handlar det om konflikter eller att någon sprider gift i organisationen så är det viktigt att vara tydlig med att det inte fungerar. Självklart bör en konflikt försöka lösas först. I det flesta sammanhang handlar konflikt om avsaknad av förståelse, en kommunikationsmiss eller brist på förtroende. Det kan vara värdefullt att försöka synliggöra och lösas först.
 • Om ett avslut ska ske är det bra i alla sammanhang om arbetsgivaren kan hjälpa medarbetaren att på något vis hitta ett nytt arbete. Bara att ge den pushen och stödet hjälper många att vilja och våga ta det beslutet.

Vi hjälper er behålla och utveckla medarbetare

Med Wellbefys mätverkyg kan ni få en överblick av medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Att bli strategisk och följa upp medarbetarupplevelsen har av flera experter inom ledarskap och organisation uttalats vara ett av de viktigaste nyckeltalen för att behålla och utveckla medarbetare i den moderna organisationen. Nyckeltalet medarbetarupplevelse är därför grunden för hela vårt verktyg. Följ snabbt och enkelt upp resultat och få förslag på åtgärd direkt i verktyget.