Medarbetarundersökning/ pulsmätning - Guide 2024

Dela :

Vad är syftet med att ta in ett verktyg för att göra en medarbetarundersökning eller pulsmätningar? Vet ni vilka era behov är och vad marknaden faktiskt kan erbjuda idag? Få koll med Wellbefys guide!

Pulsmätning vs medarbetarundersökning?

- Vad vill ni mäta?

Vad är syftet med att ni gör en undersökning bland era medarbetare?! Är det att mäta nyckeltal som eNPS eller är det att mäta upplevelse och välmående i organisationen? En medarbetarundersökning sker ofta årsvis eller halvårsvis och är egentligen ett sätt att utvärdera nyckeltal som kan ses hålla sig mer stabila över tid. En pulsmätning däremot, är som det låter, ett sätt att ta pulsen på nuläget. Här är fokus på hur medarbetaren upplever det dagliga arbetet och arbetsplatsen. Till exempel, om medarbetaren får hjälp och stöd i sina arbetsuppgifter och andra situationer som kan uppstå från kollegor och ledare, eller om medarbetaren får den återhämtning som behövs och har en bra balans i livet. Dessa frågor skickas med fördel ut lite oftare och runt fem åt gången. Gärna mellan en gång i veckan till en gång i månaden beroende på verksamhet.

Vi skulle rekommendera ett tänk där ni kombinerar dessa två typer av undersökningar, gärna i samma verktyg.

Vi skulle rekommendera ett tänk där ni kombinerar dessa två typer av undersökningar, gärna i samma verktyg. Tidsinställ en större medarbetarundersökning halvårsvis och ha en pulsmätning på veckobasis. Se även över möjligheten att lägga in andra typer av medarbetarenkäter såsom excit, uppföljning efter en särskild punktinsats eller utredning av en tillfällig förändring. 

pulsmätning medarbetare
Wellbefys pulsmätning/ medarbetarundersökning förklarat i 3 steg! Vi tror på återkommande pulsmätningar med en smart analys för att kunna göra de rätta åtgärderna! 


Hur ska medarbetare använda en pulsmätning? 

Den första, och enligt oss, viktigaste frågan att ställa sig. En medarbetarundersökning/ pulsmätning är framförallt ett sätt för medarbetare att börja reflektera över deras upplevelse av arbetet. En otroligt viktig komponent i att skapa ett starkare medarbetarskap. Medarbetarskap är något alla organisationer borde sträva efter, en form av ledarskap där ledare möjliggör för medarbetare att själva styra sitt arbete, känna engagemang och förstå meningen med det de gör och hur det tillför till organisationen i stort. Detta skapas genom öppenhet och transparens något ett pulsmätningsverktyg för medarbetarundersökningar kan hjälpa till med att skapa. 

I jakten på rätt verktyg för medarbetarundersökning blir det därför viktigt att kolla på hur mycket data som faktiskt ges tillbaka till medarbetaren och hur datan visas. Möjliggör verktyget ett sätt för medarbetaren att själv arbeta med och följa upp organisationen och deras egna utveckling och välmående? 

Pulsmätning som inte bara mäter engagemang utan också skapar.

Som nämnt lite i avsnittet innan så är de bästa verktygen för medarbetarundersökningar/ pulsmätningar de som har visionen att alla i verksamheten ska vara ägare av verktyget. Det är då som ett företag verkligen kan lyckas med att vända sina utmaningar till styrkor. När alla känner att de är medskapare av en bra arbetsplats. Kulturen sitter inte i väggarna det sitter i människorna. Se därför till att hitta ett verktyg som fokuserar på att ge hela organisationen en bra användarupplevelse! Ett som ger HR och VD möjligheten att bli strategiska i arbetet med kultur och arbetsklimat genom enkel uppföljning av nyckeltal. Ett som skapar möjlighet för ledare att följa upp deras team utveckling och engagemang. Ett som ger medarbetare möjlighet att ta action på sin egen personliga utveckling, men också se hur organisationen mår och går.

Det som blir viktigt i denna insikt är att kolla på informationsflödena i verktyget. Ett bra informationsflöde får alla att komma ihåg att använda verktyget, men ger också tillbaka data på ett sätt som gör det möjlighet för individen, gruppen och organisationen att se sina utvecklingsmöjligheter och hur de konkret tar action.

Artificiell intelligens (AI) i verktyg 

När medarbetare känner att deras röster blir hörda så ökar engagemanget, men uppåtgående feedback kan vara svårt och särskilt när frågorna handlar om välmående. Här tror vi att en AI i verktyget som möjliggör olika typer av mer automatiserade funktioner kan vara aktuellt. Det finns stöd i forskningen som visar just på att frågor om framförallt mental hälsa upplevs vara lättare att få hjälp med av exempelvis en chatbot, men att det emotionella stödet sen såklart behöver komma från en medarbetare eller ledare. 

Det som blir viktigt att inse från denna forskning är att människan för att kunna söka det emotionella stödet hen behöver måste få de rätta verktygen för att reflektera och kanske hitta/få hjälp med strategier för att ta upp olika typer av problematik. Kan verktyget ni funderar på att välja tillgodose det på ett bra sätt? Kanske inte just via en bot, men det sätt som ni anser kan ge era medarbetare bättre förutsättningar för att ge feedback och få hjälp till reflektion. 

Krav på svarsfrekvens? - Pulsmätning

Såklart vill vi att 100% ska svara på våra medarbetarundersökningar men det kan vara en utmaning att få alla att fylla i enkäten. En medarbetarundersökning är dessutom överlag anonym och det blir svårt att följa upp på en individnivå hos de som inte svarat. Se därför till att det verktyget ni väljer har den teknik som krävs för att optimera svarsfrekvensen.

En viktig sak som många glömmer här, är att tänka över hur ni vill att verktyget ska sammankopplas med resten av er teknik. Är det möjligt att integrera till andra system så att frågorna dyker upp i era kommunikationskanaler så som slack, microsoft teams eller ert intranät? Finns det ett sätt att skicka extra notiser till de som inte svarat på ett sätt där de fortfarande är anonyma? Vill ni att det ska vara en egen plattform, i så fall hur ser den plattformen ut? Finns det möjlighet att personifiera genom en white label där era uttryck och grafisk design visas? 

En annan viktig del i svarsfrekvens är också att se över så att verktyget ni väljer har en tydlig uppföljning. Är det enkelt att följa upp på aktiviteten i verktyget? Hur många som är aktiva i vilka grupper, team etc.

Ges åtgärdsförslag i pulsmätningsverktyget?

Mätning har ingen betydelse om man inte gör något med det. Ett bra tips här är att hitta ett enkelt verktyg som kan ge informationen på ett smart sätt till olika roller samt ger förslag på åtgärd. Verktyget ska inte kräva timmar av administration och analys. Utan det ska enkelt och snabbt hjälpa ledare, HR och medarbetare att utvecklas och gör de actions som behövs.

Utan det ska enkelt och snabbt hjälpa ledare, HR och medarbetare att utvecklas och gör de actions som behövs.

Det finns olika filosofier och vetenskaper för att ta fram ett pulsmätningsverktyg för medarbetarundersökning. Något som kommer påverka alltifrån hur frågor ställs till hur verktyget genererar förslag på åtgärder och hur användarvänligt verktyget är. Ställ er själva därför frågor som: Hur är pulsmätningsverktyget framtaget? Vad är det som är huvudfokuset med tjänsten? Vilken vetenskap använder sig utvecklarna av? Hur ges förslag på åtgärd? Får alla i organisationen förslag på åtgärder eller bara ledare? 

Pris - kan en medarbetarundersökning vara gratis? 

Ja en medarbetarenkät kan absolut laddas ned gratis, men det vi får komma ihåg är att det är uppföljningen och arbetet efteråt som är det viktigaste. Detta arbete ska enligt oss vara enkelt och smidigt, något som ett pulsmätningsverktyg hjälper er med. Arbetet med medarbetarupplevelsen blir systematiskt. Ni kan benchmarka mot tidigare månad, år, annan arbetsgrupp eller organisation. Bygga strategier och få tydligare strukturer. Ett pulsmätningsverktyg blir egentligen som ett Google Analytics men ett People Analytics. Fast utöver trender, så ger vi också hemligheterna bakom framgången för att lyckas.

Vi på Wellbefy drivs av att våra användare ska kunna göra skillnad med vårt verktyg. Detta genom att möjliggöra ett smart och långsiktigt arbete med medarbetarupplevelsen. Det ska vara enkelt att bli medveten om sina utmaningar och styrkor så att arbetet kan läggas på det som skapar skillnad - på att implementera de rätta insatserna. Vi erbjuder ett schysst konkurrenskraftigt pris. Boka en demo så kan vi berätta mer här!