Pulsmätning medarbetare

Börja med pulsmätning medarbetare och få en bättre förståelse för medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Få data i realtid och förstå på djupet hur organisationen mår och går. Gör insatser som verkligen skapar skillnad! Nyckeln till ett starkt ledarskap och medarbetarskap! 

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation!
Boka demo idag
pulsmätning medarbetare
Några av våra nöjda kunder

Vi skapar friskare arbetsplatser!

Wellbefy grundades för att förbättra och utmana sättet som verksamheter förstår och arbetar med medarbetarhälsan idag! Vi är stolta över att ha aktiva användare (medarbetare) och en hög svarsfrekvens i Wellbefys app något som lett till ett högre engagemang och frisknärvaro hos våra kunder!

Målet är att erbjuda ett enkelt och användarvänligt pulsmätningsverktyg som skapar självledarskap och utveckling samtidigt som HR kan arbeta mer strategiskt med frågan. Dels genom smarta analyser med teamöversikt, men även genom att sätta siffror på er frisknärvaro och sjuknärvaro.
Pulsmätning medarbetare

Varför ska man göra en pulsmätning?

Med dagens teknik är det lättare än någonsin att hålla koll på hur organisationen mår och går, att göra en medarbetarundersökning en gång om året är i det förflutna. Med pulsmätning medarbetare blir det lättare att förstå vad som faktiskt händer i realtid och sätta eventuella problem i rätt kontext. Samtidigt öppnar det upp för en reflektion hos medarbetaren som kan leda till ett starkare självledarskap.

Med Wellbefys pulsmätning medarbetare så kan ni snabbt och enkelt identifiera och kartlägga utmaningar och styrkor i organisationen. Ni får även tips på åtgärder och hälsofrämjande aktiviteter, samt kan boka experthjälp direkt i plattformen! 

Vad är en puslmätning medarbetare?

En pulsmätning är ett frågebatteri med snabbföränderliga nyckeltal så som stress och engagemang. Frågorna skickas som standard ut 1-4 gånger per månad.

Med våra pulsmätningar blir det enkelt att ta pulsen på välmåendet och engagemanget bland era medarbetare. Vi har ett holistiskt perspektiv på medarbetarhälsa och har flera olika frågeområden tillgängliga i vår plattform. Bland annat engagemang, stress, psykologisk trygghet, ledarskap, personlig utveckling och hälsa. Med oss får ni en unik överblick över hur era medarbetare mår, vi ger er även siffror på hur er sjuknärvaro respektive frisknärvaro ser ut.

Så fungerar vår pulsmätning för...

Wellbefy HR

Flexibel frågeuppbyggnad - skicka ut frågor i den frekvens som passar er bäst.
Heatmap över alla teams styrkor & utmaningar.
Ekonomisk kalkyl - Räkna på och förstå sambanden och orsakerna bakom er frisknärvaro, sjuknärvaro & frånvaro.  
Förslag på åtgärder och insatser samt möjlighet att boka expertstöd i samma plattform.

Wellbefy för ledare

Få koll på teamets styrkor och utmaningar.
Stöd i att arbeta med resultat i teamet samt tillgång till ledarskapsforum.
Micro-learning och utbildningsmaterial för att utveckla ett starkare ledarskap.
Coaching och tips från ledande expertis för att stärka teamets engagemang & välmående.

Wellbefy för medarbetare

Möjlighet att svara på frågor via webb samt mobilapp.
Möjlighet att lämna anonym feedback.
Arbetsmiljö-& hälsoprofil. Insikter med styrkor och möjligheter till utveckling.
Micro-learning och individuell målsättning efter resultat.

Medarbetaren
i fokus.

Vi ger tillbaka data även till medarbetaren. För att stärka medarbetarskapet.

Åtgärdsförslag
och uppföljning.

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Skräddarsydda mätningar

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov.

Följer SAM

Med vårt verktyg kan ni enkelt sätta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Värdefull data med
vår pulsmätning medarbetare!

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."
Ida
HR Business Partner
Sedan implementationen av Wellbefy så har vi sett en markant förbättring i medarbetarnas välbefinnande och engagemang, vilket speglas i både vår interna feedback och i våra produktivitetsmått.
Malin
COO

Vår pulsmätning summerad: 

  • Smarta pulsmätningar med följdfrågor vid lågt svar samt upprepning av fråga vid nästa puls.
  • Möjlighet att göra en mer omfattande medarbetarundersökning och arbeta med fokuspulsar.
  • Validerat frågebatteri för systematiskt arbetsmiljöarbete. Frågor framtagna med hjälp av organisationspsykologer och hälsovetare.
  • Avancerad HR-analys med heatmap. Sortera på olika mätningstillfällen, nyckeltal, grupper och segment. Se snabbt största utmaningar & styrkor för organisation samt respektive team.
  • Medarbetaranalys + micro-learning med målsättning.

Samlad bild över vilka frågeområden
och nyckeltal som finns i vår plattform:

Arbetsmiljö

Frågor framtagna tillsammans med beteendevetare och psykologer.
Engagemang
Ledarskap
Personlig utveckling
Psykologisk trygghet
Fysisk arbetsmiljö
Pyskosocial arbetsmiljö

Personlig hälsa

Frågor framtagna med experter
inom respektive fält.
Smärta
Sömn
Kost
Motion & träning
Beroende
Självkänsla
Sinnesro

Hälsostatus

Nyckeltal framtagna av en
Health Management expert.
Frisknärvaro
Sjuknärvaro
Sjukfrånvaro
Övrig frånvaro

Ta endast in vår pulsmätning, eller koppla på alla 3 moduler!

Pulsmätning
arbetsmiljö

Följ upp och ge hela organisationen verktyg för att stärka er arbetsmiljö. Vi erbjuder pulsmätningar och stöd kring social, psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Hälsokontroll & riktat stöd

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Vi erbjuder frågor och stöd kring kost, motion, stress, oro, smärta, beroende m.m.

Frånvarohantering & rehabkoordinering

Integrera er frånvarodata, eller använd Wellbefy som er frånvaroregistrerings-tjänst.

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!