Pulsmätning
hälsa

Börja med pulsmätningnar och få en bättre förståelse för medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Få data i realtid och förstå på djupet hur organisationen mår och går. Gör insatser som verkligen skapar skillnad! Nyckeln till ett starkt ledarskap och medarbetarskap! 

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation!
Boka en demo idag
Några av våra nöjda kunder
Hitta oss på Linkedin

Smart pulsmätning
med Wellbefy

Med dagens teknik är det lättare än någonsin att hålla koll på hur organisationen mår och går, att göra en medarbetarundersökning en gång om året är i det förflutna. Med pulsmätningar blir det lättare att förstå vad som faktiskt händer i realtid och sätta eventuella problem i rätt kontext. Samtidigt öppnar det upp för en reflektion hos medarbetaren som kan leda till ett starkare självledarskap.

Med Wellbefys pulsmätning så kan ni snabbt och enkelt identifiera och kartlägga utmaningar och styrkor i organisationen. Få tips på implementering av åtgärder och hälsofrämjande aktiviteter, den viktigaste delen i en pulsmätning.

Börja ta pulsen och lägg era resurser på det som gör skillnad

Lika sant som det var när forskningen kom för 20 år sedan är det idag. När en organisation investerar 1 kr i medarbetares hälsa får de 5 kronor tillbaka. Med våra pulsmätningar blir det enkelt att ta pulsen på hur alla i organisationen mår. Med ett holistiskt perspektiv som inkluderar KPI:er så som ledarskap, engagemang, stress, medarbetarskap och personlig utveckling får ni en unik överblick över hur er organisation mår med möjlighet att sätta in åtgärder direkt i Wellbefy.

Medarbetaren
i fokus.

Vi ger tillbaka data även till medarbetaren. För att stärka medarbetarskapet.

Åtgärdsförslag
och uppföljning.

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Skräddarsydda mätningar

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov.

Följer SAM

Med vårt verktyg kan ni enkelt sätta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Så fungerar Wellbefy arbetsmiljö- och hälsoverktyg:

Värdefull data med
vår pulsmätning!

"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön."
Thomas
VD
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra."
Beatrice
HR Business Partner

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!