Pulsmätning arbetsmiljö & hälsa

Pulsmätning/ medarbetarenkät
mät hälsa & arbetsmiljö

Ställ frågor om medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Få data i realtid och förstå på djupet hur organisationen mår och går. Gör insatser som verkligen skapar skillnad! Nyckeln till ett starkt ledarskap och medarbetarskap! 

Wellbefy pulsmätningsverktyg infographic

Smart pulsmätning med Wellbefy

Med dagens teknik är det lättare än någonsin att hålla koll på hur organisationen mår och går, att göra en medarbetarundersökning en gång om året är i det förflutna. Med pulsmätningar blir det lättare att förstå vad som faktiskt händer i realtid och sätta eventuella problem i rätt kontext. Samtidigt öppnar det upp för en reflektion hos medarbetaren som kan leda till ett starkare självledarskap.

Med oss får ni ett holistiskt perspektiv på medarbetarupplevelsen. Få koll på KPI:er såsom ledarskap, engagemang, stress, medarbetarskap och personlig utveckling. Identifiera och kartlägg snabbt och enkelt utmaningar i organisationen. Få tips på implementering av åtgärder, den viktigaste delen i en pulsmätning.

Boka demo
Några av våra nöjda kunder

Värdefull data med
vårt pulsmätningsverktyg!

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."

Karsten - People & culture
Thomas - VD Avantime
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"

Thomas - VD 
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"

Beatrice - Global HR Business Partner
Pulsmätning med åtgärdsförslag

Våra prenumerationsplaner

Vi har gjort det enkelt för er! Jämför våra olika prenumerationsplaner och priser på det sättet som är enklast för er.
Våra prenumerationsplaner
Wellbefy mock up
Pulsmätning med åtgärdsförslag

Wellbefy
ett pulsmätningsverktyg
för hela organisationen

Orange icon

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmenterar efter vart behov finns.
Orange icon

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på. Som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.
Orange icon

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 
Orange icon

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er kan vi ge er konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.
Orange icon

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.
Orange icon

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, därför ger vår medarbetarundersökning tillbaka data även till medarbetaren. Vårt fokus är helt enkelt att skapa ett stärkt medarbetarskap.
Kontakta sälj
Forskning bakom Wellbefy

Vet ni vilka era behov är & de olika funktioner som finns? Få koll med vår guide! 

Ladda ned guide pulsmätningsverktyg -->


Guiden innehåller en checklista med de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till när ni ska implementera er första pulsmätning/ medarbetarundersökning.

Wellbefy desktop
Pulsmätning med åtgärdsdförslag

Snabb och enkel Kartläggning av Employee Experience (EX)

Datan i vårt verktyg bygger på Employee Experience (sv: medarbetarupplevelse). Tänk customer experience, fast employee istället för customer. Det ska vara en bra resa från rekrytering och on-boarding fram till exit, så att medarbetaren kan skapa mening och värde i sitt arbete.

Kontakta oss

Börja ta pulsen och lägg era resurser på det som gör skillnad!

Lika sant som det var när forskningen kom för 20 år sedan är det idag. När en organisation investerar 1 kr i medarbetares hälsa får de 5 kronor tillbaka. Med våra pulsmätningar blir det enkelt att ta pulsen på hur alla i organisationen mår. Med ett holistiskt perspektiv som inkluderar KPI:er så som ledarskap, engagemang, stress, medarbetarskap och personlig utveckling får ni en unik överblick över hur er organisation mår.

Kontakta oss