Länsförsäkringar Södermanland använder Wellbefy för att stärka & följa upp hälsa och arbetsmiljö

Dela :

Om Länsförsäkringar Södermanland: En bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling med cirka 200 medarbetare. Bolaget är kundägt, lokalt och självständigt. Arbetet handlar om att stärka säkerhet och trygghet samt att medverka till ett hållbart liv. Ambitionen är att alltid ha de mest nöjda kunderna. 

Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget.
Ida Hagfalk, HR-partner på Länsförsäkringar Södermanland

Utmaning 

HR-avdelningen på Länsförsäkringar Södermanland ville hitta ett sätt som både ger förutsättningar att kunna mäta och följa upp bolagets hälsofrämjande arbete som ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för medarbetarna.

Lösning 

Wellbefys medarbetarhälsa och arbetsmiljöverktyg blev en bra lösning för Länsförsäkringar Södermanland. Med oss kan de både sätta upp hälsoutmaningar och mål samtidigt som de kan följa upp och samla hälsodata för att se huruvida det faktiskt inspirerar medarbetarna. Målet och ambitionen med att ta in Wellbefy var framförallt att uppmuntra medarbetare till att göra något för sin hälsa och välmående snarare än att stå med pekfingret samt mäta effekten av detta arbete. 

Steg 1 i användandet av Wellbefy blev att initiera en större friskvårdssatsning. Då Länsförsäkringar Södermanlands firade sitt 175-årsjubileum valde de att kalla friskvårdssatsningen för 175-milaklivet. En friskvårdsutmaning som pågick under ett helt år för ett hållbart arbetsliv. Gemensamma målet var att de skulle gå 26 250 mil mellan mars och december. Det innebar i snitt 175 mil/medarbetare. En sträcka som motsvarar sträckan Södermanland (Katrineholm) till Paris! En viktig del av satsningen var att medarbetarna hade ett gemensamt mål de skulle komma upp i (26 250 mil mellan mars och december). Här räknades all typ av aktivitet in och tanken var att uppmuntra alla till att vara med. När det gemensamma målet uppnåddes skulle hela Länsförsäkringar Södermanland få en utdelning. 

Steg 2 blev att följa upp på upplevelse av hur medarbetarna mår mentalt, socialt och fysiskt. Ett mer holistiskt sätt att se på och arbeta med hälsa och välmående. Man började att fokusera lite mer på det sociala och mentala genom att följa upp på ledarskap medarbetarskap, stress och engagemang. Under början på detta år har man även hållit ledarskapsutbildningar i Wellbefy. Detta har lett till att ledare numera följer upp på sina teams hälsodata och får en annan överblick över hur alla i teamet mår och vilka behov som finns. 

Resultat

De här första två stegen som implementerades under 2021 har bidragit till att skapa en annan systematik och arbeta mer övergripande med medarbetarhälsa och arbetsmiljö. Tillsammans nådde man förra årets uppsatta mål och kunde se positiva effekter på friskvård och fysisk hälsa. 

Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor genom våra friskvårdsutmaningar. En viktig del i Wellbefy är vår möjlighet att följa upp på upplevd hälsa och välmående genom återkommande pulsmätningar, säger Ida Hagfalk, HR-partner på Länsförsäkringar Södermanland.

Ida (till vänster) med kollega.

Efter avslut av förra årets hälsoutmaning har man valt att fortsätta med Wellbefy. Nu är det en ny hälsoutmaning med ett annat upplägg. Förra året handlade utmaning mest om att aktivera sig oavsett vad det var och blev mest fysisk aktivitet. Nu har Länsförsäkringar Södermanland istället börjat ta ett större helhetsgrepp på friskvård. Detta genom att även få in det sociala och mentala. Till exempel genom att få in gemenskap i det fysiska aktiviteterna såsom walk and talks eller fika med kollega. Uppföljning på personlig hälsa och arbetsmiljö har man också fortsatt med, utöver en större rullande pulsmätning där nyckeltal som stress, medarbetarskap, ledarskap och engagemang mäts. Här följer man upp och hjälper medarbetare att reflektera och få förståelse kring deras hälsa och välmående när det kommer till lite mer fokuserade områden såsom rörelse och återhämtning, personlig utveckling och upplevelse av organisation.