Guide, skapa ett framgångsrikt samarbete med er företagshälsa!

Dela :

Företagshälsotjänsterna är många och berör många olika typer av områden inom arbetsmiljö och medarbetarhälsa. Det är tjänster som kan vara både främjande, förebyggande och rehabiliterande. Varje organisation har olika behov och utmaningar. Det är utifrån era behov som ni ska skapa er beställning och kravlista.

Eftersom att företagshälsan är en aktör med en bredd av tjänster kan det lätt bli otydligt och stort. Framförallt om kravlistan och beställningen är otydlig. Med andra ord, desto tydligare ni blir som beställare desto större chans är att samarbetet med er företagshälsopartner blir framgångsrikt. 

För oss på Wellbefy är det alltid viktigt att våra kunder känner en trygghet med vår leverans och kvalitet. Vi har därför tagit fram en beställningsguide så att de kan bli beställare i världsklass. En guide vi gärna även delar externt! 

Fyll i dina uppgifter nedan för att ta del av vår guide!


1. Lagstadgade aktiviteter

Alla verksamheter har mer eller mindre krav enligt arbetsmiljölagen att genomföra vissa aktiviteter. Kan ni inte genomföra dess aktiviteter inhouse så är det viktigt att ni tar hjälp av en extern aktör. Företagshälsan har som standard det i sitt tjänsteerbjudande. 

Är ni osäkra på vilka lagstadgade krav som ni behöver följa och vad ni har på plats? Om så rekommenderar vi er att göra en arbetsmiljökartläggning som första steg.

2. Era behov av aktiviteter - i syfte att skapa hållbara & friska medarbetare & arbetsmiljö 

Om ni kollar tillbaka minst tre år. Notera vilka händelser som har uppstått sett till arbetsmiljö och medarbetarhälsan historiskt. Använd det som tydliga case att be om offert och upplägg på.

I samband med det är det bra om ni förklarar era förväntningar - att lyfta case som ni har varit nöjda med samt mindre nöjda med och varför, och vad ni vill se utifrån det. 

3. Främjande & förebyggande aktiviteter 

Företagshälsan kan leverera tjänster som i syfte ska främja frisknärvaron och förebygga sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Läs mer om frisknärvaro och sjuknärvaro samt sjukfrånvaro.

Om denna typ av aktivitet är viktigt för er så är det bra att ni har med er det i er kravlista. Om ni är osäkra på vilka typer av aktiviteter som passar er verksamhet så kan ni rådfråga företagshälsan. Även dessa aktiviteter är bra om de speglar tidigare händelser och utfall hos er.

Exempel på aktiviteter kan vara medarbetarundersökning, hälsokontroller, psykologsamtal, hälsoutvecklingsprogram och föreläsningar. 

4. Vill ni ha en proaktiv eller reaktiv företagshälsa? (Användning & typ av fakturering) 

Om ni vill att er företagshälsa ska vara proaktiv eller reaktiv, avgör ni. Det beror på vilka aktiviteter som ni bjuder in er företagshälsa till men också upplägget av fakturering har en påverkan på hur tätt samarbete ni vill ha.

Främjande & proaktiva insatser

En företagshälsa som hjälper er med aktiviteter som stärker arbetsmiljön och medarbetarhälsan samt förebygger eventuell ohälsa. För bästa utfall är det att föredra att systematisk arbetsmiljö- och hälsodata finns tillgängligt för företagshälsan. Så att de kan hjälpa er att ligga steget före. Att tillgängliggöra resultatet av er medarbetarundersökning/pulsmätning till företagshälsan räcker långt. 

Exempel på främjande och proaktiva aktiviteter: Medarbetarundersökning, hälsokontroller, hälsoutvecklingsprogram och föreläsningar.

Reaktiva insatser

En företagshälsa som hjälper er med aktiviteter när ohälsa eller en eventuell kris har uppstått. Dessa aktiviteter är ofta oregelbundna och varje case med dessa insatser ser olika ut.

Exempel på reaktiva aktiviteter: Rehabilitering, första-dagsintyg, krishantering, arbetsplatsanpassning. 

Fakturering

Avrop: Ni beställer tjänster när behovet finns. Detta passar främst tjänster som sker sällan och oregelbundet. 

Pristak: Ni beslutar ett pristak med företagshälsan som de kan disponera under en beslutad tidsperiod (kvartal, årligen). Det ger er ekonomisk kontroll, samtidigt som det ger företagshälsan utrymme att kunna hjälpa er att agera proaktivt, och sätta upp uppföljande tjänster vid behov. Proaktiva insatser för enskild medarbetare och ledare. 

Prenumeration: Systematiska och återkommande aktiviteter som ni önskar göra som minst årligen passar bra som prenumeration. Då är priset och upplägget av aktiviteterna förbestämda. 

För att få framgångsrika resultat är en kombination av alla tre det absolut bästa. Mer återkommande delar ingår i en prenumeration. Pristak för proaktiva insatser och avrop på oregelbundna och rehabiliterande insatser.

5. Digital leverans

Många av företagshälsotjänsterna idag kan levereras i digital form. Vilket ökar tillgängligheten för alla medarbetare. Priset vid digital leverans brukar också vara mer förmånligt. Möjligheten för digital leverans kan dock variera bland olika företagshälsor. Det är därför viktigt att ni rådfrågar och är tydliga med era förväntningar när det kommer till digital alternativt fysisk leverans av företagshälsotjänster. Vissa aktiviteter lämpar sig bättre digitalt och andra fysiskt. Vilket företagshälsan kan svara på om ni är osäkra. 

6. Era generella förväntningar på leverans & samarbete

Reflektera över era generella förväntningar av samarbetet med er företagshälsa. Ju tydligare ni är desto större chans är att ni får en bra upplevelse. Det är bra om era generella förväntningar tas med i avtalet. 

7. Självklara förväntningar som ni bör få svar på

Det finns två frågor, enligt oss som ni bör få ett specifikt svar på och som ni bör ställa till er kommande företagshälsa.

1. Är företagshälsan auktoriserad - godkänd rehabiliteringssamordnare hos Försäkringskassan. Vilket svaret bör vara “ja”. 

2. Tillkommer det en anslutningsavgift. Det borde inte vara en extraavgift enligt oss. 

Fyll i dina uppgifter nedan för att ta del av vår guide!