NMI-Nöjd medarbetarindex

Vad är syftet med en NMI-undersökning?

Hur nöjda är dina medarbetare med arbetsplatsen? Att kontinuerligt mäta NMI (eNPS) är ett steg på vägen för att skapa medarbetarundersökningar av värde! 

Wellbefy mock up

Vad får ni ut av ett
nöjd- medarbetarindex (NMI) egentligen?

Två frågor ni bör ställa er vid tanken om att börja mäta NMI är: vill ni att medarbetarna ska vara nöjda? Eller ska de vara engagerade? NMI mäter inte engagemang, eller hjälper er att synliggöra och lösa utmaningar. Som med allt annat, behöver ni som organisation ha ett syfte med att mäta saker. Vad vill ni uppnå? NMI ger ett index, som går att följa över tid, och som kan användas för att avgöra trender. Men för att lösa utmaningar eller få reda på detaljer, behöver det kompletteras med något mer. Vi säger, lägg till välmående i ekvationen. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer det med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra. Vilket i sin tur stärker Employer Branding arbetet. skapar förutsättningar för högre frisknärvaro och produktivitet. Det finns många skäl till att verkligen veta hur organisationen mår!

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Wellbefy mock up

NMI enligt Wellbefy

Vi hjälper er att mäta medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen kontinuerligt. Mätningarna går att göra på kvartal-, månads- eller till och med veckobasis. NMI finns med i mätningarna och kan följas upp under året. All mätning görs på ett smart och digitalt vis. Frågorna har en vetenskaplig grund och följer KASAM och Krav-Kontroll-Stöd modellen, och är framtagna tillsammans med erfarna organisationspsykologer från Lunds Universitet.

Läs mer
Snabbguide

NMI, vad är det?

Nöjd Medarbetar Index, NMI, eller ibland dess engelska motsvarighet, eNPS (Employee Net Promoter Score), visar hur starkt de anställda rekommenderar sin arbetsplats till andra. Det är ett enkelt mätetal, som säger en del om arbetsplatsen, främst på en övergripande plan. Tycker den anställde arbetsplatsen är bra så finns det chans till att hen rekommenderar den, är den mindre bra så minskar rekommendationsviljan. Eftersom NMI värdet är enkelt att fastställa, kan det vara ett intressant mätetal att följa över tiden.

Hur mäts NMI?

NMI är baserad på en fråga: "Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?"

Svaret är graderat på en skala mellan 0-10. Som visar hur många medarbetare som är kritiska respektive ambassadörer.

Svar 0-6: "Kritiker"Svar 7-8 "Passiv" (denna grupp räknas bort i beräkningen)

Svar 9-10 "Ambassadör"Svaret redovisas mellan -100% (sämsta) till 100% (bästa). Beräkningen av eNPS= antal ambassadörer (%) - antal kritiker (%)

Syftet med NMI

NMI har ett tydligt syfte: att ge en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom NMI bygger på endast en fråga, så ger det endast en övergripande bild. Vilket innebär att värdet inte ger tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar.

För bra effekt behöver det kompletteras med flera detaljerade frågor som kan göras via kontinuerliga medarbetarundersökningar/ medarbetarenkäter. Exempel på frågor kan vara sådana som täcker upplevelse av ledarskap, organisationskultur och välmående.

Kostnadsfri analys!

Använd vårt analysverktyg kostnadsfritt för att utvärdera NMI i er organisation!

*När du anmält intresse kommer du få ut ett mejl med inlogg till analysverktyg!
Vad roligt att du vill testa vårt analysverktyg! 
Vi hör av oss inom kort.
Oj, något verkar ha gått fel... Kolla så att du fyllt i din mejladress rätt!
Wellbefy desktop