Lämna engagemangsmätningarna i 2022

Dela :

Det är idag väldigt populärt med engagemangsmätningar för att ta tempen på hur medarbetare och organisationen utvecklas och går, men vad är det vi egentligen får reda på och vad förmedlar det till medarbetaren?

Ställ frågan: Hur går och mår min organisation

Engagemangsmätning är en typ av medarbetarundersökning där medarbetarens engagemang fungerar som ett övergripande mätvärde för att förstå prestation och utveckling. Ett mätvärde som blivit allt mer vanligt att utgå ifrån vid utvärdering av medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Frågan är, är det det bästa begreppet att utgå ifrån? En studie från Harvard menar på att även fast mental ohälsa börjar bli ett allt mer accepterat begrepp och stigmat kring det har börjat försvinna i privatliv så hänger det fortfarande kvar i arbetslivet. Nu kanske ni tänker, vänta lite, hur har detta koppling till engagemangsmätningar? Det har mycket att göra med det skulle vi säga.

När organisationer tar in medarbetarundersökningar sätts organisationskulturen för hur arbetsgivaren/organisationen vill förstå medarbetarens dagliga arbetsupplevelse. Om vi bara ställer frågor kring engagemang, hur medarbetarna trivs och arbetar i team, och med sin ledare, men inget om medarbetarens egna välmående så säger det indirekt att hälsa inte är något som prioriteras. Det kanske låter hårddraget, men beteenden från HR och ledare är de starkaste influenserna som påverkar organisationskulturen och arbetsklimatet.

Vi skulle vilja uppmana fler att se sina medarbetare och till en högre grad ställa sig frågan hur mår och går min organisation? Ta in medarbetarundersökningar med ett större fokus på hälsa. Utan välmående, så är det svårt att gå framåt. Många kan känna engagemang och vara drivna, men det är viktigt att den känslan får vara långvarig. Om vi inte mår bra i engagemanget och drivet, så är det lätt att det i slutänden leder till något negativt, och det vill ju ingen!

Vi skulle vilja uppmana fler att se sina medarbetare och till en högre grad ställa sig frågan hur mår och går min organisation?

Kanske är det så att engagemangsmätningar är 2019s eNPS-mätningar? För den som inte vet så är eNPS ett mätetal som visar hur mycket medarbetaren skulle rekommendera sin arbetsgivare till någon annan. Ett mätetal som länge har värderats högst i de flesta organisationers medarbetarundersökningar, men eNPS hjälper egentligen inte att lösa utmaningar eller synliggöra styrkor. Vilket gör det mer eller mindre meningslöst. Engagemangsmätningar kan tillvisso fungera för den typen av analys, men HR och Ledare måste tänka längre än så för att lyckas. Att faktiskt våga fokusera på vad:et är nyckeln. Att mäta den upplevda hälsan och välbefinnandet hos de anställda är ett värdefullt vad. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer de med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra, men även sprida “good word of mouth”, och det kommer finnas ett hållbart långsiktigt engagemang.

Att börja med år 2023:

1) Wellbefys pulsmätningar med hälsa som huvudindex för att förstå hur en organisation på djupet verkligen mår och går!

2) Utmana dig själv i din ledarroll! Våga fråga dina medarbetare hur de egentligen mår och öppna upp för en dialog kring hälsa!

3) Börja att till en högre grad informera dina medarbetare om de rättigheter som finns och peppa och visa gott exempel. Exempelvis börja att gå in i vilorummet själv någon gång i veckan och berätta att du gjort det. Ta upp friskvårdsbidraget på ett möte, skriv ut på intranätet.

4) Börja satsa på att utveckla självledarskap - hjälp medarbetare att reflektera och komma till insikter om sitt dagliga arbetsliv. Ge dem rätt verktyg för att förändra när det är något som inte fungerar.