BLI HÅLLBAR

MINDRE FOKUS PÅ HUR OCH MER PÅ VAD OCH VARFÖR

24/2-19

Rebecca Arfwedson

"Det krävs ingen professor för att konstatera att ensam är man stark men när vi är flera så är vi väldigt mycket starkare. Nyckeln till framgång i ett team är att förstå språkets betydelse men även att kunna sätta en bra agenda. Alla ska veta vad vi fokuserar på just nu."

En av de största studierna inom strategisk kommunikation avslutad vi ger de, enligt oss, viktigaste insikterna.

Månadens tips

GREGG LEARNING

Utbildare inom hR, business, leadarskap och PR.

What is Talent Management ?

Få korta uppdateringar med nyheter direkt till dig!

Ett månadsutskick med de senaste nyheterna inom personalutveckling och välmående.