Wellbefy Blogg

Vår blogg är till för dig som vill hålla dig uppdaterad inom allt som har med personalhälsa och hälsoarbete att göra. Fokus på att hjälpa er att arbeta smart och långsiktigt med organisatorisk hälsa. 

"Talented people need organizations less than organization need talented people"

"Förmåner blir många gånger en förklädnad av ett passivt hälsoarbete på arbetsplatsen" 

"Hälsa är så mycket mer än bara fysisk träning!"

"Vad får era hälsosatsningar för resultat?"

"Det är inte hälsa som kostar, det är ohälsa" 

"Jämför antalet användare av friskvårdsbidraget med sjukfrånvaromängden, kanske finns det en röd tråd..."